Over Verzekeringen Jan Vannieuwenhuysen

Verzekeringen Jan Vannieuwenhuysen bvba
JULES DE BUCKSTRAAT 8 BUS 001 – 9280 LEBBEKE
Telefoon: 052/48 12 21
GSM: 0474/870.240
E-mail:  jan.van@skynet.be
FSMA: 067779 A
ONR: 0881 910 934

Jan Vannieuwenhuysen
Uw verzekeringsmakelaar

Wij bieden u oplossingen op maat:

  • uw investeringen te verzekeren: auto, uitrusting, gebouw…
  • uw naasten veilig te stellen ingeval van tegenslag (ziekte, ongeval, …),
  • uw pensioen slim voor te bereiden

Daarnaast kunnen we u eveneens flexibele oplossingen aanbieden voor het financieel beheer van uw gezin of onderneming, of om uw plannen en investeringen te financieren.

Voortaan kan u zich tot ons wenden als één bevoegde en professionele bemiddelaar, dus zowel voor de bescherming van uw familie en uw vermogen als voor uw financiën.  We zijn een team met jarenlange ervaring en dat klaarstaat om u te helpen.

U verdient een partner waarop u kunt vertrouwen. Altijd en in alle omstandigheden.

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.

 


Ons kantoor is ingeschreven als onafhankelijk verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 067779 A, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

oor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as